Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Setkání Akademie 3. věku

Dne 5. dubna 2024 proběhlo již třetí setkání akademiků. I tentokrát mělo setkání výbornou atmosféru. Zazpívali posluchači pěveckého oddělení ze třídy Milady Hnitkové, do programu se zapojili akademici dramatického oddělení pod vedením paní učitelky Ludmily Forétkové a program obohatilo klarinetové dueto se slováckými písněmi. V závěru zahrála kapela CAYDAK s kapelníkem Josefem Řeřichou skladby v úpravě pana učitele Lubomíra Konečného. Jako host vystoupil Aleš Hutník s písněmi Jaroslava Ježka.  Akce se zúčastnila paní ředitelka Pavla Kovalová, která si zahrála již ve zmíněném klarinetovém duetu. Odpoledne jsme zakončili známými písněmi za klavírního doprovodu Milady Hnitkové. Ohlasy byly výborné a budeme se těšit na další setkání.