Setkání talentů na zámečku

Koncert žáků naší ZUŠ, který se uskutečnil na vítkovickém zámku v pondělí 23. května 2022, dostal hezký a pravdivý název. Setkání talentů to skutečně bylo a 90 minut strávených v krásném a inspirativním prostředí bylo pro nás pro všechny v sále opravdu hezkým hudebním zážitkem.

Hráli a zpívali žáci a studenti s rozšířenou výukou od těch nejmenších, kteří teprve začínají, až po zkušené studenty, kteří už mají za sebou výrazné úspěchy v krajském, celostátním, či dokonce mezinárodním měřítku. Nádherně zněly tento májový podvečer sálem housle, violoncello, akordeon, kytary, klavír, zpěv, ale také zvonkohra, marimba nebo velká rodina dalších bicích nástrojů.

Pestrý sólový program jednotlivých účinkujících velmi hezky obohatila komorní a souborová hra a komorní zpěv.

Děkujeme všem interpretům, jejich pedagogům a korepetitorům za krásný hudební podvečer a přejeme hodně zdaru do další tvůrčí práce.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert