Sieber Jiří, MgA.

MgA. Jiří Sieber

Mé jméno je Jiří Sieber a působím jako učitel výtvarného oboru na ZUŠ. E. Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách. Ve výtvarném oboru se pohybuji již od svých patnácti let, kdy jsem studoval nejprve propagační grafiku a poté přestoupil na malbu pod skvělým vedením malíře Aleše Hudečka. Dále jsem navázal na studium malířství v ateliéru Zdeňka Berana a poté Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze, které mě posunulo o významný kus dále ve snaze o uplatnění ve výtvarném prostředí. Po šestiletém studiu se dále věnuji malířství a také pedagogické činnosti, a to krom výše zmíněné ZUŠ, také na střední umělecké škole v Ostravě.

V kreativní spolupráci s dětmi vidím určité naplnění, které se pozitivně projevuje oboustranně. Své zkušenosti rád předávám druhým a obzvláště dětem, které rády objevují nové věci, a proto bez zábran vstřebávají obsah jenž je pro ně zábavou.

Krom plošných technik jako je kresba, malba a grafika se děti dostanou i k tvorbě prostorové, tedy k modelování.

Email: sieber.jiri@zusmarhory.cz


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert