Skladatelé opět slaví

V prosinci 2022 zasílali žáci skladatelského oddělení své skladby na základě předem zadaných požadavků do krajského kola skladatelské soutěže žáků ZUŠ ČR. Dne 1. března 2023 dorazily výsledky.

V této skladatelské soutěži se umístili žáci ze třídy Mgr. Bc. Heleny Židkové.

Gabriel Makhoul získal stříbrné pásmo

Emma Parisi obdržela stříbrné pásmo

Martin Losert získal bronzové pásmo.

Žákům gratulujeme a přejeme i nadále mnoho úspěchů v tvůrčí práci.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert