Skladatelská třída slaví obrovský úspěch

Žákyně naší ZUŠ Emma Parisi ze skladatelské třídy Mgr. Bc. Heleny Židkové úspěšně vykonala v únoru 2023 talentové přijímací zkoušky z oboru skladba na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) v Brně. V minulém školním roce absolvovala hru na klavír u Mgr. Pavla Rybky, ArtD.

Během svého dvouletého studia skladby (včetně hudební teorie, intonace a sluchové analýzy) na ZUŠ pod vedením paní učitelky Heleny Židkové, získala mimo jiné stříbrné pásmo ve skladatelské soutěži, které se zúčastnilo mnoho žáků ZUŠ z celé republiky. Emma skládá skladby jak instrumentální, tak vokální a začala komponovat také díla jevištní. V rámci hudebního stylu inklinuje k hudbě 20. století, hudbě experimentální a také k populární hudbě. Emma je velice talentovaná studentka, která mluví aktivně několika jazyky (anglicky, španělsky a italsky).

Blahopřejeme Emmě k obrovskému úspěchu a přejeme i nadále mnoho úspěchů, nejen těch hudebních!


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert