Školní kolo soutěže ZUŠ – zobcové flétny

Poslední letošní školní kolo soutěže ZUŠ patřilo zobcovým flétnám. Nejpočetněji zastoupená skupina soutěžících, přinesla krásné výkony od těch nejmladších žáků průřezem až po tu nejstarší kategorii. Věřím, že byli spokojeni nejen posluchači, kteří své děti přišli podpořit, ale i mladí umělci, kterým srdečné komorní prostředí pomáhá lépe zvládat trému a posiluje sebedůvěru. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do dalších kol.

 • Ciencialová Nicol 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z. Tomáškové)
 • Chudejová Helena 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z.Tomáškové)
 • Lys Filip 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z. Hodurové)
 • Maralíková Kristýna 1.místo s postupem do okresního kola (třída M. Fischerové)
 • Havranová Anežka 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z. Hodurové)
 • Ciencialová Rebeca 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z. Tomáškové)
 • Jalůvková Magda 1.místo s postupem do okresního kola (třída M. Fischerové)
 • Škapová Dorota 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z. Tomáškové)
 • Kržinová Ivana 1.místo s postupem do okresního kola (třída M. Fischerové)
 • Škapová Anna 1.místo s postupem do okresního kola (třída Z. Tomáškové)
 • Brezanská Kristina1.místo s postupem do okresního kola (třída M. Fischerové)
 • Babicová Anna 1.místo (třída Z. Hodurové)
 • Legerská Thea 2.místo (třída M. Fischerové)

2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert