Skvělé, již můžeme vyučovat 3 žáky současně

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme velmi rádi, že již můžeme vyučovat současně skupinu tří žáků. Naši učitelé toho jistě využijí v kolektivních předmětech hudebního oboru (např. v komorní a souborové hře), dále také v oboru výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. O organizaci výuky konkrétních předmětů, kterých se tato změna týká, Vás budou informovat jednotliví vyučující. Všechna další opatření zůstávají beze změn.

S přáním hezkého dne
Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy