Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Skvělé, již můžeme vyučovat 3 žáky současně

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme velmi rádi, že již můžeme vyučovat současně skupinu tří žáků. Naši učitelé toho jistě využijí v kolektivních předmětech hudebního oboru (např. v komorní a souborové hře), dále také v oboru výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. O organizaci výuky konkrétních předmětů, kterých se tato změna týká, Vás budou informovat jednotliví vyučující. Všechna další opatření zůstávají beze změn.

S přáním hezkého dne
Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy