Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Slavíci si zaletěli do Vsetína aneb poprvé na bedně

V sobotu 2. dubna jsme se zasněženou krajinou vydali vstříc sborovému soutěžnímu klání ve Vsetíně. Po dvouleté pauze se zde konala tradiční soutěžní přehlídky sborového zpěvu „Chrám i tvrz“. Původně zamýšlenou účast Kosů překazily školy v přírodě a dobíhající karantény, proto jsme zcela spontánně přihlásili mladší Slavíky. Byl to trochu krok do neznáma, protože společně zpívají pouze několik měsíců a všichni se sešli až docela nedávno, ale podařilo se. Za velké podpory sborových rodičů a naší školy jsme vyjeli, přes velkou trému vystoupili a se ctí a novými zkušenostmi odjeli zvesela domů. Děti byly pochváleny za krásnou výslovnost a za odvážné a kultivované vystoupení. Odborné porotě tentokrát šéfoval bývalý umělecký šéf Ostravského dětského sboru, Milan Chromík, a pro nás všechny to bylo milé setkání a vzpomínání. Také další z porotců, Jiří Najvar, taktéž bývalý spolupracovník našeho sboru a dnes již renomovaný skladatel a dirigent děti motivoval svým hodnocením a pochválil je, že zvládly i obtížnější části písní. V konkurenci sborových matadorů jako jsou Kulihrášek z N. Jičína nebo MiniDIZO z V. Meziříčí se Slavíci neztratili a první „křest ohněm“ si budou pamatovat jako krásný den. Děkujeme za obětavou pomoc naší organizační vedoucí, Božence Oslizlokové, jakož i rodičům doprovázejícím, hlídajícím, fandícím. Největší díky patří sbormistryni Evě Poláškové a Pavlu Rybkovi za klavírní doprovod . Nutno ještě podotknouti, že naši modrásci na pódiu doslova svítili (určitě za to můžou nová sborová trička 😊). Další příležitost, kde můžete naše malé účastníky soutěže zaslechnout, bude 15. 05. na celosborovém koncertě Ostravského dětského sboru a všech jeho oddělení v DKMO. Těšíme se na Vás! A sborovému zpěvu již tradičně 3x Hurá!!!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.