Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Slavíková Pavla, BcA.

Hra na housle

Pavla Slavíková pochází z Opavy, kde od čtyř let navštěvovala ZUŠ Václava Kálika pod vedením MgA. Marcely Foltisové. Po přijetí na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pokračovala ve studiu u prof. Vítězslava Kuzníka, u kterého rovněž studovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. V roce 2010, v rámci Erasmu, měla možnost studia na varšavské univerzitě Fryderyka Chopina v houslové třídě K. A. Kulky. Od roku 2014 působí v Janáčkově filharmonii Ostrava. Dále hraje v různých komorních ansámblech klasické i soudobé hudby (Janáčkův komorní orchestr, Ostravské dny nové hudby, Hudební součastnost) a je členkou cimbálové muziky Iršava.

E-mail: slavikova.pavla@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.