BcA. Pavla Slavíková

Hra na housle

Pavla Slavíková pochází z Opavy, kde od čtyř let navštěvovala ZUŠ Václava Kálika pod vedením MgA. Marcely Foltisové. Po přijetí na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pokračovala ve studiu u prof. Vítězslava Kuzníka, u kterého rovněž studovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. V roce 2010, v rámci Erasmu, měla možnost studia na varšavské univerzitě Fryderyka Chopina v houslové třídě K. A. Kulky. Od roku 2014 působí v Janáčkově filharmonii Ostrava. Dále hraje v různých komorních ansámblech klasické i soudobé hudby (Janáčkův komorní orchestr, Ostravské dny nové hudby, Hudební součastnost) a je členkou cimbálové muziky Iršava.

E-mail: slavikova.pavla@zusmarhory.cz