Slavíme úspěch!

Přijetí na konzervatoř a umělecké školy

V letošním školním roce se i přes náročnou situaci přihlásilo k přijímacím zkouškám na konzervatoř a umělecké školy několik žáků naší školy.

Z pěveckého oddělení ze třídy Milady Hnitkové ve dvoukolových zkouškách uspěli a byli přijati žáci Natálie Balášová, Kateřina Vajdová, Aleš Hutník.

Aleš Hutník, žák literárně dramatického oboru ze třídy Ludmily Forétkové, byl zároveň přijat na konzervatoř na obor hudebně – dramatický.

Viktorie Jedličková úspěšně vykonala zkoušku a byla přijata Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě na hudební obor sólový zpěv. Její paní učitelkou je Zuzana Fišerová.

Na Janáčkovu konzervatoř Ostrava byl na obor klasický zpěv přijat i žák ze třídy Olgy Bezačinské Oliver Svetlík.

Z výtvarného oddělení ze třídy Evy Pilařové můžeme gratulovat Nele Ioanidisové, kterou paní učitelka připravovala k přijímacím zkouškám na Střední školu uměleckých řemesel v Ostravě Zábřehu.

Věříme, že všem bude umění a hudba v dalším životě tou nejlepší přítelkyní a láskou zároveň.

Náš velký dík patří také jejich pedagogům za vynikající vedení po celou dobu studia a úspěšnou přípravu k talentovým zkouškám.