Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Slavnostní koncert ke 115. narozeninám naší školy…

Narozeniny naší „ZUŠky“ jsme oslavili tak, jak se na uměleckou školu sluší – krásným koncertem, který byl pro nás pro všechny především velkým hudebním svátkem. Slavnostní koncert, pořádaný u příležitosti 115.výročí vzniku naší Základní umělecké školy Eduarda Marhuly,  se uskutečnil v kostele Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách v pátek 7. října 2022.

Opravdu krásně sestavený program jubilejního večera sliboval silný hudební zážitek a bylo tomu skutečně tak. Během necelé hodiny se publiku představili naši bývalí i současní vynikající žáci:

Bubeníci ze třídy Jakuba Kupčíka – Jonáš Biolek, Vojtěch Malina, Jan Kavka a Jakub Pražák vystoupili se souborem  BBBjunior.

Zpěváci z přípravných oddělení Ostravského dětského sboru pod vedením sbormistryně Evy Poláškové – Skřivánci, Slavíci a Kosi – vystoupili za doprovodu školní cimbálové muziky.

sólisty večera byli:

Jakub Kupčík – tympány

Martina Fischerová – flétna

Kateřina Havránková – harfa

Roman Buchal -trubka, (varhanní doprovod Pavel Rybka)

Veronika Rovná – zpěv

Dominik Krayzel – zpěv

Sólisty doprovázel Janáčkův komorní orchestr s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským a Ostravský dětský sbor společně s Mládežnickým sborem z Warszawy pod vedením sbormistra Jana Mlčocha.

V samostatném vystoupení zazpíval náš partnerský Mládežnický sbor ze Sdružení všeobecně vzdělávacích hudebních škol Gracyn Bacewicz z Warszawy pod vedením sbormistryně Wandy Tchórzewske (klavírní doprovod Anna Kubicz).

Ostravský dětský sbor a jeho hosté – polský Mládežnický sbor a Chorus Ostrava (sbormistryně Petra Rašíková) se postarali o nádhernou tečku výročního koncertu ve společné interpretaci díla Georga Friedricha Händela, kterou s nimi nastudoval a dirigoval sbormistr Jan Mlčoch.

Děkujeme všem, kteří se na programu tohoto skvělého a nesmírně náročného hudebního setkání podíleli.

Byl to nádherný večer, kdy jsme si všichni užívali tu neopakovatelnou a jedinečnou  sílu okamžiku krásného setkání s hudbou.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a Moravskoslezského kraje, za což si zaslouží velký dík.