Slavnostní koncert ke 115. narozeninám naší školy…

Narozeniny naší „ZUŠky“ jsme oslavili tak, jak se na uměleckou školu sluší – krásným koncertem, který byl pro nás pro všechny především velkým hudebním svátkem. Slavnostní koncert, pořádaný u příležitosti 115.výročí vzniku naší Základní umělecké školy Eduarda Marhuly,  se uskutečnil v kostele Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách v pátek 7. října 2022.

Opravdu krásně sestavený program jubilejního večera sliboval silný hudební zážitek a bylo tomu skutečně tak. Během necelé hodiny se publiku představili naši bývalí i současní vynikající žáci:

Bubeníci ze třídy Jakuba Kupčíka – Jonáš Biolek, Vojtěch Malina, Jan Kavka a Jakub Pražák vystoupili se souborem  BBBjunior.

Zpěváci z přípravných oddělení Ostravského dětského sboru pod vedením sbormistryně Evy Poláškové – Skřivánci, Slavíci a Kosi – vystoupili za doprovodu školní cimbálové muziky.

sólisty večera byli:

Jakub Kupčík – tympány

Martina Fischerová – flétna

Kateřina Havránková – harfa

Roman Buchal -trubka, (varhanní doprovod Pavel Rybka)

Veronika Rovná – zpěv

Dominik Krayzel – zpěv

Sólisty doprovázel Janáčkův komorní orchestr s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským a Ostravský dětský sbor společně s Mládežnickým sborem z Warszawy pod vedením sbormistra Jana Mlčocha.

V samostatném vystoupení zazpíval náš partnerský Mládežnický sbor ze Sdružení všeobecně vzdělávacích hudebních škol Gracyn Bacewicz z Warszawy pod vedením sbormistryně Wandy Tchórzewske (klavírní doprovod Anna Kubicz).

Ostravský dětský sbor a jeho hosté – polský Mládežnický sbor a Chorus Ostrava (sbormistryně Petra Rašíková) se postarali o nádhernou tečku výročního koncertu ve společné interpretaci díla Georga Friedricha Händela, kterou s nimi nastudoval a dirigoval sbormistr Jan Mlčoch.

Děkujeme všem, kteří se na programu tohoto skvělého a nesmírně náročného hudebního setkání podíleli.

Byl to nádherný večer, kdy jsme si všichni užívali tu neopakovatelnou a jedinečnou  sílu okamžiku krásného setkání s hudbou.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a Moravskoslezského kraje, za což si zaslouží velký dík.