Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Slavnostní vernisáž

Mladí výtvarníci a jejich učitelé vás zvou na výstavu absolventských prací studentů sedmého ročníku prvního stupně a čtvrtého ročníku druhého stupně studia výtvarné tvorby.

Slavnostní vernisáž proběhla minulý týden 24.5.2022 v prostorách hlavní budovy Základní umělecké školy Eduarda Marhuly na ulici Hudební 6 v Ostravě Mariánských Horách.
Na slavnostním zahájení výstavy se sešli absolventi, jejich rodiče, pedagogové i příznivci výtvarného umění. Zahájení vernisáže uvedly paní učitelky Mgr. Eva Pilařová a Mgr. Klára Luxová, které představily poměrně rozsáhlou výstavu, vzpomněly minulé ročníky a zároveň představily své absolventy a zavzpomínaly na jejich začátky a úspěchy během studií.

Jsme rádi, že po dlouhé době epidemie koronaviru, jsme se mohli opět setkat osobně a vychutnat si tvorbu žáku naplno. Výstava byla poprvé instalovaná v těchto prostorách, kde jsme mohli využít stěny i vzdušný prostor schodiště.

Na výstavě můžete shlédnout pestrou nabídku odlišných námětů a jim ruku v ruce jdoucích různých výtvarných technik a osobních přístupů jejich autorů, kteří se prezentovali: studijní kresbou, abstraktním i konkrétním pojetím v malbě, vyjádřením osobních výpovědí, parafrází známých umělců i reakcí na společnost a svět kolem nás.

Gratulujeme úspěšným absolventům:

Kateřině Bestové

Terezii Blahutové

Vojtovi Dobešovi

Viktorii Gemelové

Evelíně Kramářové

Valérii Ludíkové

Karolíně Mizikové

Davidovi Novákovi

Lukášovi Novákovi

Sáře Petřkovské

Báře Sukové

Návštěvníci vernisáže si mohli vyslechnout zajímavé hudební vystoupení souboru zobcových fléten ze třídy paní učitelky MgA. Martiny Fischerové a MgA. Zuzany Tomáškové, hezká slova paní ředitelky Mgr. Pavly Kovalové a na závěr se občerstvit připraveným rautem.