Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Slavnostní vyřazování absolventů Gymnázia Hladnov – a naše pěvecké oddělení opět u toho!

2. června 2022 se na Radnici Slezské Ostravy uskutečnilo slavnostní vyřazování absolventů Gymnázia Hladnova a jak je už zvykem, o kulturní program se postarala třída populárního zpěvu Oľgy Bezačinské, konkrétně žákyně Klára Bačíková. Programem provázel pan ředitel gymnázia Mgr. Daniel Kašička.

Jak takové vystoupení vypadá, si můžete poslechnout zde.