Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Židková Helena, Mgr., Bc.

Helena Židková pochází z Petřvaldu u Karviné, kde s maminkou a sourozenci vystupovala na různých hudebních akcích. Během dětství a dospívání navštěvovala v Petřvaldě a v Ostravě hodiny sborového zpěvu, tance, klavíru a skladby. Studium kompozice u Olgy Šmídové zakončila absolventským koncertem 2. stupně na naší ZUŠ. Vystudovala hru na hoboj pod vedením Mgr. Jiřího Židka na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Po maturitě nastoupila na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde později dokončila dvě studia bakalářského studijního programu: 1) český jazyk a hudební výchova a 2) sbormistrovství. V roce 2017 dokončila magisterské studium dvojoboru český jazyk a hudební výchova. V nynější době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) s názvem Hudební teorie a pedagogika. K učitelství tíhla už od malička. Na základní škole, konzervatoři a univerzitě ráda doučovala spolužáky, kamarády, případně své sourozence. Pedagogickou práci vnímá jako poslání. Nesmírně ji naplňuje, když může u žáků rozvíjet hudební potenciál.

Email: zidkova.helena@zusmarhory.cz