Soutěž Pro Bohemia přinesla pěveckému oddělení další úspěchy!

8. až 10.dubna se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konala mezinárodní soutěž Pro Bohemia, kde mělo zastoupení i naše pěvecké oddělení. Konkurence byla vysoká a soutěžící přijeli ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. O to víc nás těší, že naši zpěváci opět zabodovali. Zástupce svých tříd měly v soutěži pedagožky Klára Krejčí Curylová, Milada Hnitková a Olga Bezačinská. Velký dík patří i korepetitorům Pavlu Motlochovi, Oleksii Gerychovi, Pavle Kovalové a Radaně Foltýnové.

Naši vítězové v pořadí od těch nejmladších:

Veronika Smoradová ze třídy Oľgy Bezačinské získala v 0. kategorii krásné 2.místo.

Matěj Lux ze třídy Oľgy Bezačinské získal v 1.kategorii Čestné uznání.

Sofie Friedelová ze třídy Kláry Krejčí Curylové získala v 1.kategorii Čestné uznání.

Anna Veselá ze třídy Milady Hnitkové získala ve 2.kategorii Čestné uznání.

Adéla Hladíková ze třídy Milady Hnitkové získala ve 2.kategorii Čestné uznání.

Všem gratulujeme!


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert