Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Soutěž výtvarného oboru o nejlepší PF 2024

Tak jako každý rok se i letos naši žáci zúčastnili již 4. ročníku soutěže o nejhezčí PF 2024. Letos vytvořili zajímavé originální obrázky, plné fantazie, barev a snů.

Až rozzáří se večer stromeček, až zacinká kouzelný zvoneček, až vzduchem rozline se vůně jmelí, ať splní se vám vše, co jste kdy chtěli.

Na našem webu uvidíte ty nejkrásnější práce dětí, které vám přinášíme jako přání do nového roku s přáním hodně štěstí a zdraví!

Letos se stal hlavním výhercem celé soutěže Jiří Jan Malášek, 10 let, který namaloval muzikantské anděly. Na 1. místě se umístili krásní andělé od Alexe Zaorala, 10 let ze třídy paní učitelky Kláry Luxové, 2. místo patří velké výtvarnici Janě Nyklové, 16 let ze třídy pana učitele Jiřího Siebra, 3. místo obsadila Petra Dvorská, 7 let ze třídy paní učitelky Veroniky Čašové a zvláštní cenu jsme také udělili Patricii Jatiové, 8 let ze třídy paní učitelky Kláry Luxové.

Všem malým i velkým výtvarníkům GRATULUJEME!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.