Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

SPOLEČNÉ AKCE ZUŠ E. MARHULY A KLUBU LITERÁRNÍ FANTASTIKY U PŘÍLEŽITOSTI JEJICH JUBILEJÍ

I v letošním roce 2022 proběhla akce Bilcon, součástí jejíž náplně je už tradiční spolupráce se ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách a občanského spolku Klub Literární fantastiky Ostrava.

Obě organizace v letošním roce slaví významná jubilea, ZUŠ Ostrava Mariánské – Hory 115 let své existence a Klub literární fantastiky 40 let od založení. I proto byly pro Bílovec, jeho občany a okolí připraveny dvě společné akce.  V kostele sv. Mikuláše se konal koncert družebních pěveckých sborů – Ostravského dětského sboru se sbormistrem Janem Mlčochem za klavírní spolupráce Jany Davidové a Mládežnického sboru Sdružení státních všeobecně vzdělávacích hudebních škol Grażyny Bacewicz se sbormistryní Wandou Tchórzewskou – Kapałou za klavírního doprovodu Anny Kubicz. V jejich nádherném podání zazněly známé sborové skladby českých i polských skladatelů. Vystoupili i absolventi školy zpěvák Dominik Krayzel a violoncellistka Terezie Kovalová, jejichž koncertní program byl známkou jejich vysoké umělecké úrovně. Celý koncert zakončily spojené sbory známou skladbou Césara Francka Panis Angelicus   se sólistou Dominikem Krayzlem za varhanního doprovodu Pavla Rybky.

Plně obsazený kostel byl potvrzením kvality všech účinkujících.

Další společnou akcí byla výstava s vernisáží v galerie bílovického muzea, která nabídla návštěvníkům výstavu „Světy plné fantazie“, kde je možné se setkat s pracemi polského malíře Grzegorze Chudego, české výtvarnice a vynikající ilustrátorky Jany Komárkové a žáků ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě, kteří si fantazií a půvabem svých prací s profesionály nezadají.  Výstava trvá do konce měsíce října 2022.

Spolupráce obou organizací trvá již řadu let a je významným obohacením nejenom pro obě organizace, ale i pro občany Bílovce a širokého okolí.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.