Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Šťastná sedmička našich studentů se rozhodla pro profesionální cestu…

V letošním školním roce úspěšně vykonali přijímací zkoušku a od září se stanou studenty Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a dalších středních a vysokých uměleckých škol:

studenty hudebního oboru na JKO se stanou
Marie Kozubková ve hře na bicí nástroje  ze třídy Jaroslava Ožany

Jan Slavický ve hře na kontrabas ze třídy Aleny Šmídové

studentem herectví Literárně – dramatického oboru na JKO se stane

Metoděj Návrat ze třídy Ludmily Forétkové

studentkou herectví na DAMU se stane

Barbora Vašíčková ze třídy Ludmily Forétkové

studentkou Střední umělecká škola v Ostravě – Zábřehu obor sochařství se stane

Anna Štiťáková ze třídy Evy Pilařové

studentkou Střední školy uměleckých řemesel – obor multimediální tvorba se stane

Malvína Minkovičová ze třídy Kláry Luxové

studentkou Střední umělecké školy v Ostravě, Poděbradova ulice obor ilustrace se stane

Karolína Miziková ze třídy Kláry Luxové

Srdečně blahopřejeme našim studentům k úspěšnému přijetí a všem přejeme hodně úspěchů v jejich budoucím studiu.

Věříme, že jejich volba byla šťastná a zvolené obory jim budou v jejich dalším tvůrčím životě tou nejlepší přítelkyní a láskou zároveň.

 Přejeme hodně štěstí!

Náš velký dík patří také jejich pedagogům za vynikající vedení po celou dobu studia a úspěšnou přípravu k talentovým zkouškám.