Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

„Štěstí, zdraví vinšujem vám“ aneb hlavní sbor a Kosi live

Na sklonku kalendářního roku 2021 jsme byli osloveni realizačním týmem Tříkrálové sbírky, zda bychom si nezazpívali na koncertě, který tradičně tuto akci otevírá. Byli jsme rádi, jak by ne. Naše účinkování v předcovidových časech bylo samo sebou – přispět svou troškou by měl přece každý z nás. Hlavní sbor a přípravný sbor Kosi vystoupili 05. 01. v úvodu koncertu ve Sv. Václavovi, tentokrát přenášeného živě prostřednictvím TV Noe. Hlavním účinkujícím byl Martin Chodúr. Paradoxně jsme takřka po dvou letech covidové pauzy vystoupili tam, kde jsme zpívali naposledy. Pro nás všechny to byla opět další zkušenost a (nejen) díky našim skvělým korepetitorům byla pozitivní. Nový rok nemohl začít radostněji – zpívání pro dobrou věc, zážitek před kamerou a velká motivace i zhodnocení naší (distanční) práce. Děkujeme Diecézní charitě Ostrava a paní Veronice Curylové za důvěru a příležitost. A naší vždy ochotné a profesionální crew za doprovod – Janě Davidové (klavír), Zuzaně Hodurové (flétna), Jiřímu Pechovi (kytara) a Kubovi Kupčíkovi (bicí, perkuse a fotoreportáž).

Vše zdravé, libé, zvučné a dobře naladěné Vám v novém roce 2022 za všechna sborová ptáčata a realizační tým přeje Eva Polášková.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.