Stonavská Barborka (Leo – Clemens)

Dne 18. 11. 2022 proběhla tato soutěž v Kroměříži na tamější konzervatoři. Byl to již 16. ročník a soutěžilo se v kategoriích od 10 – 26 let. Posláním této soutěže je klasický zpěv a ztvárnění lidové písně v komorním zpěvu.

Proč Leo Clemens? Protože Leon Juřica a Clemens Slavíček tuto soutěž založili. Tato soutěž nabírá výkony profesionality. Je podivuhodné, že v době, kdy všude kolem nás vítězí populární hudba, jsme slyšeli takové výkony klasického komorního zpěvu.

Z naší školy, a vlastně z celého Moravskoslezského kraje, se této soutěže zúčastnila děvčata ze třídy Milady HnitkovéAnna Veselá a Adéla Hladíková. Za přísného hodnocení mezinárodní poroty si vyzpívaly krásné 2. místo.

V jejich podání zazněly písně A. Tučapského, J. Pauera, A. Dvořáka a dalších.

Jejich výkon, za precizní korepetice Pavly Kovalové a flétnového doprovodu Zuzany Hodurové, byl přijat s velkým potleskem a uznáním.

Všem blahopřejeme.


Žákovský koncert a koncert komorní hry

Žákovský koncert a koncert komorní hry