Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Stonavská Barborka (Leo – Clemens)

Dne 18. 11. 2022 proběhla tato soutěž v Kroměříži na tamější konzervatoři. Byl to již 16. ročník a soutěžilo se v kategoriích od 10 – 26 let. Posláním této soutěže je klasický zpěv a ztvárnění lidové písně v komorním zpěvu.

Proč Leo Clemens? Protože Leon Juřica a Clemens Slavíček tuto soutěž založili. Tato soutěž nabírá výkony profesionality. Je podivuhodné, že v době, kdy všude kolem nás vítězí populární hudba, jsme slyšeli takové výkony klasického komorního zpěvu.

Z naší školy, a vlastně z celého Moravskoslezského kraje, se této soutěže zúčastnila děvčata ze třídy Milady HnitkovéAnna Veselá a Adéla Hladíková. Za přísného hodnocení mezinárodní poroty si vyzpívaly krásné 2. místo.

V jejich podání zazněly písně A. Tučapského, J. Pauera, A. Dvořáka a dalších.

Jejich výkon, za precizní korepetice Pavly Kovalové a flétnového doprovodu Zuzany Hodurové, byl přijat s velkým potleskem a uznáním.

Všem blahopřejeme.


Koncert talentů

Koncert talentů