Svatováclavský Neratov

Letošní sborovou sezónu jsme otevřeli hnedle svátečním koncertním výjezdem. Nádherný slunečný den 28. září jsme strávili v Neratově, který proslul svým výjimečným kostelem a výjimečným příběhem celého místa.

Ostravský dětský sbor i se svými absolventkami se již za ranního kuropění vydal na cestu a panu řidiči zpěvem zpříjemňoval brzkou směnu. Cesta navzdory nekřesťanské hodině ubíhala v dobré náladě a s očekáváním krásných hudebních zážitků.

Na programu jsme měli naši již oblíbenou „Missu Festivu“ Johna Leavitta a „Panis Angelicus“ Caesara Franka, obojí museli noví členové „přelouskat“ a nastudovat velmi rychle. A nutno podotknouti, že se drželi velmi statečně 😉. Vše bylo součástí slavnostní svatováclavské liturgie. Na hudebním doprovodu mše jsme spolupracovali se sopranistkou Irenou Pohl Houkalovou, která přednesla sólový part ve Franckově skladbě, a pedagogy naší ZUŠ – Janou Davidovou (klavír), Pavlem Rybkou (varhany), Martinou Fischerovou (sólová flétna) a paní ředitelkou Pavlou Kovalovou (klavír).

Navzdory duchovnímu rozměru a zaměření našeho zpěvu jsme byli odměněni i světsky: bouřlivým potleskem a skvělým obědem. Po krátké procházce „po stopách pramenu“ a odpočinku jsme se začali připravovat na odpolední vystoupení u památného neratovského stromu Olgy Havlové. I zde jsme si zazpívali – tentokrát „Píseň pro Olgu“ od Anety Langerové. Sóla se ujala – po velmi krátkém a intenzivním nastudování – členka sboru Alenka Hrabovská, která na naší ZUŠ navštěvuje mimo jiné i hodiny populárního zpěvu. Na vystoupení se přišla podívat doslova celá obec a to včetně klientů Základní školy speciální Neratov, kterou místní Sdružení Neratov zřizuje.

Den v Neratově byl naplněn až po okraj. Plni dojmů jsme se záhy po koncertě vydali na cestu. A nechyběla ani obligátní zastávka v olomouckém McDonaldu. Atmosféra Neratova – místa, kde se snoubí trpělivost, laskavost a každodenní malé zázraky, nás všechny uchvátila. Byl to velmi příjemný start sborové sezóny a zároveň velká motivace k intenzivní práci třeba na soustředění, které nás za týden čeká.  


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert