Světlo mladým s handicapem

V sobotu 26. listopadu 2022 se ve Fóru Nová Karolina uskutečnila akce Světlo mladým s handicapem. Jejím účelem bylo vybrat peníze na pomoc postiženým dětem. Už od rána ve foyer obchodního centra vzniklo umělecké jeviště, ze kterého se do všech koutů této budovy rozléhala hudba. Vystupovaly zde různé kapely, debutovali mladí skladatelé, kteří byli zároveň zpěváky a hráči na hudební nástroje, a svá čísla prezentovali i mladí sólisti. Mezi nimi byly i naše mladé klavírní talenty – Aarushi Mukherjee a Vít Kržin ze třídy Oleksije Gerycha, a také už zkušenější pianistky – Lucie ŠtěpánováVeronika Polášková ze třídy Taťány Richtrové


Nikdo z nich doposud ještě nehrál v takovém velkém prostoru. Byla to pro ně výzva. Museli se přizpůsobit hře na digitálním pianu Yamaha, ovládnout si akusticky tento velký prostor a předvést svůj nejlepší výkon. 
Od prvních not nově nacvičené skladby J. S. Bacha – Menuet G-dur Aarushi Mukherjee projevila neobyčejnou muzikalitu, byla velice důsledná a soustředěná na výkonu. Poté si zahrála svoje oblíbené skladbičky – od Berta Konowitze – Blues pro Wynton Marsalis, a také přednes od Willard A. Palmer – Got Those Blues. Svojí interpretací si zasloužila obrovský potlesk. 


Dalším na řadě byl Vít Kržin. V jeho podání zazněla skladba Rock toccata od německého skladatele Manfreda Schmitze. Umělecký výkon mladého klavíristy byl bravurní, technicky náročný a dramaturgicky napjatý. 


Dramatickým centrem se stalo vystoupení Lucie Štěpánové, která předvedla Preludium cis-moll Sergeje Rachmaninova. V její hře byla slyšet monumentalita, snaha o maximální akustické naplnění prostoru klavírním zvukem a lze říci, že měla za úkol donést určité filozofické poslání posluchačům. 


Posledním účastníkem byla Veronika Polášková. První v jejím hudebním výkonu zazněla skladba Zdeňka Fibicha Poem. Byl to fantastický výkon – Veronika se kochala klavírním tónem, vnímala každou nuanci ve změnách harmonií, a dá se říct, že tímto zhypnotizovala všechny návštěvníky této akce. Druhou a poslední skladbou byla Jazzová etuda od Milana Dvořáka. Veronika zahrála jí energicky, lehce a radostně.


Každý zúčastněný si zasloužil potlesk publika, byl jimi srdečně přijat a svým výkonem přispěl této sociální akci. Zároveň s tím, patří poděkování pedagogům, kteří připravili své žáky na tuto akci – Taťáně Richtrové a Oleksii Gerychu. Bylo ctí, že mezi posluchači byli i kolegové ze ZUŠ Marhuly.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert