Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Světlo mladým s handicapem

V sobotu 25. listopadu 2023 se ve Fóru Nová Karolina uskutečnila benefiční akce Světlo mladým s handicapem, která byla letos spojená i se slavnostním rozsvícením vánočního stromu v obchodním centru. Zúčastnili se jí různá umělecká tělesa Moravskoslezského kraje. Mezi ně už tradičně patřila i ZUŠ Eduarda Marhuly. Naši školu reprezentovali žáci z klavírní třídy Oleksije Gerycha a také žáci oboru populární zpěv ze třídy Oľgy Bezačinské.

Vystoupení proběhlo odpoledne a zahájila ho Aarushi Mukherjee. Během jejího provedení skladby Alberta Ellmenreicha Spinning song začali posluchači spontánně synchronně tleskat. Na konci vystoupení získala žákyně obrovské ovace od publika. Po ní zahrál na klavír Vít Kržin, který předvedl Rychlou etudu od Yoshinao Nakady. Tento náročný přednes dokázal zahrát citlivě, emocionálně a bravurně. Obecenstvo ho na konci vystoupení zaslouženě odměnilo štědrým potleskem.

Poté přebrali štafetu talentovaní zpěváci ze třídy Oľgy Bezačinské. Zazpívali si všechny věkové kategorie žáků, od těch nejmenších až po ty dospělé. V jejich 50minutovém programu zazněla spousta krásných a známých písní z oblasti populární hudby, za klavírního doprovodu Radany Foltýnové.

V programu vystoupili: Markéta Bučková, Michaela Richterová, Veronika Smoradová, Viktorie Macej si zazpívala dokonce i se svým tatínkem.

Vyslechnout jsme si také mohli Alenu Hrabovskou, Martina Foltýna a Kláru Bačíkovou. Zazněly i písně vysloveně vánoční, které ještě víc umocnily sváteční odpoledne v Obchodním centru a zpříjemnily tak slavnostní atmosféru při rozsvícení vánočního stromu i celé vánoční dekorace v OC Forum Nová Karolina.

Krásné melodie přilákaly spoustu nadšených posluchačů. Některé písně byly dojemné, jiné zas vyvolaly ohromné ovace publika. Důležité je, že všechny písně byly odměněny upřímným a vřelým potleskem.

Těchto dvou akcí se naší škola zúčastňuje již každoročně. Pro naši ZUŠ je obrovskou ctí, že díky umění můžeme pomáhat handicapovaným dětem, které potřebují pomoc a podporu od společnosti. Získané peníze z této akce půjdou na potřeby pro postižené děti a mladé lidi.

Díky hudebním výkonům našich žáků jsme v sobotu mohli dát lidem možnost zapomenout na těžké životní situace, fyzické problémy a stát se součástí sváteční atmosféry, která odvádí od světa hmotného do světa duchovní krásy, který je zachován ve zvucích hudby.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.