Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Svitavské komoření podruhé

V pátek 17. května v dopoledních hodinách směřovala naše cesta přes Olomouc do Svitav. Nebyla nouze o dobrodružství – kolony kamionů, semafory na uzavírkách, kontrola celníků atd.

Dojeli jsme na místo časově tak tak, kde už nás čekala paní učitelka Zuzana Hodurová, která nás doprovázela na flétnu.

Na tuto soutěž v komorním zpěvu jsme jeli poprvé a vsadili jsme na klasickou tvorbu, jak to vyžaduje jiná pěvecká soutěž – „Stonavská Barborka“. V této soutěži ale převládaly písně populárního charakteru, takže Nocturna L. Janáčka, nesmírně těžké zpívání, nepřinesla ale patřičnou odezvu a duo Aleš Hutník a Jiří Štencel bylo hodnoceno bronzovým pásmem.

Dívčí duo Adéla Hladíková a Anna Veselá podalo vynikající výkon, nejen po pěvecké stránce, ale i po přednesové, a kromě Zlatého pásma si odnesly Cenu poroty za celkový umělecký dojem.

Dle mého hodnocení byla obě dua velmi dobře připravena a to dík paní ředitelce Pavle Kovalové, která nejen, že výborně doprovázela, ale na Janáčkových Nocturnech hodně muzikantsky zapracovala. Vřelé poděkování patří naší milé flétnistce a jejímu manželovi, kteří nás i s půlročním Vašíčkem doprovodili.

Milada Hnitková


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.