Svitavské komoření

Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů „Svitavské komoření“ umožňuje prezentaci libovolných komorních souborů. Projekt si klade za cíl sdružovat tvůrčí jedince a podporovat rozvoj jejich uměleckého nadání. Každý účastník má tak možnost sdílet své dovednosti a posoudit je v širším kontextu. Tahle úvodní slova nás zaujala, a proto jsme se poprvé vydali ve středu 10. 5. 2023 tuto soutěž „omrknout“.

Neodradila nás ani vzdálenost, ani brzké ranní vstávání či kolony na dálnici. A jsme rádi. Tato soutěž má potenciál a milou atmosféru s krásnými prostory. A kdo se tedy vydal na cestu?

Duo zobcových fléten ze tříd Martiny Fischerové a Zuzany Hodurové – Kristýna Maralíková a Filip Lys byli nejmladšími účastníky a přivezli si zlaté pásmo.

O něco zkušenější bylo flétnové trio ze třídy Martiny Fischerové ve složení Ivana Kržinová, Amálie Vivian van Nes a Lucie Koběrská. Holky podaly přesvědčivý výkon a v početné kategorii si odvezly krásné stříbrné pásmo.

A úspěch je třeba pořádně oslavit!