Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Svobodová Liana, MgA.

Motto: „Naučím tě tolik, kolik mi dovolíš.“

Studovala klavírní hru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Věry Čanové, JAMU v Brně absolvovala ve třídě prof. Vlastimila Lejska.

Je vítězkou soutěže Beethovenův Hradec (1976), kde získala rovněž cenu za nejlepší interpretaci Beethovenovy sonáty.

V letech 1979 – 2004 vyučovala na ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě, kde působila i jako statutární zástupce ředitele. V současné době pedagogicky působí v ZUŠ E. Marhuly a na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (od r. 1991), kde vyučuje metodiku klavírní hry, vyučovatelskou praxi a povinný klavír. Napsala a vydala skripta „Pedagogika a metodika klavírní hry“ a vytvořila notové pexeso pro děti od čtyř let (www.pexeso-noty.wz.cz).

Se svými žáky se účastní řady celostátních i mezinárodních soutěží (Prague Junior Note, Amadeus, Pro Bohemia, celostátní soutěže ZUŠ), kde její žáci získávají přední ocenění. Připravuje také žáky k přijímacím zkouškám na konzervatoř.

V oblasti metodiky se dále vzdělává v Metodickém centru na JAMU v Brně (od r. 2004), kde v roce 2006 ukončila čtyřsemestrální studium „Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury“.

Email: svobodova.liana@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.