Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Taneční obor společně s literárně – dramatickým roztančili konzervatoř

Taneční skupina CarpeDiem společně s žáky literárně – dramatického oboru pro Vás na pátek 27. května 2022 připravila své závěrečné ročníkové vystoupení nazvané Taneční akademie. Program byl zahájen před hledištěm koncertního sálu Leoše Janáčka a to ve foyeru, kde proběhla vernisáž žáků výtvarného oboru za doprovodu našich kytaristů. Další část programu se přenesla na jeviště. Zahájili jej letošní nováčci, naši dramaťáčci s paní učitelkou Ladou Bělaškovou.

Program byl rozdělen do několika bloků odrážející koncept naší Marhulky, která se může pyšnit hned několika pobočkami, kam pedagogové mohou docházet za svými žáky. Jsou to MŠ a ZŠ Ostrčilova, ZŠ Matiční, ZŠ Zelená a MŠ G. Janka.

Mezi prvními vystoupily děti z Ostrčilky ze třídy paní učitelky MgA. Evy Oravcové. Vlaštovičky, jak si naši nejmenší tanečníci nazvali svou choreografii,  doprovodily děti pěveckého sboru Skřivánci pod vedením paní učitelky Kateřiny Majerské a Aleny Šmídové. Dále to byla choreografie Ruce, ručky, ručičky o něco starších tanečníků, kteří si v průběhu roku mimo jiné za toto vystoupení odnesli krásná ocenění ze soutěží, kterých se zúčastnili.

Dále program pokračoval vystoupením žáků trénujících na ZŠ Zelené pod vedením paní učitelky Pavly Mikeskové. Byly to choreografie Škola čar a kouzel, které se rovněž účastnily dvou soutěží a vystoupení Ledové království, které mělo v pátek premiéru. Velká část dětí s tancováním začala tento školní rok, ale bez pochyb všem ukázaly, co se již zvládli naučit. Následující choreografie nás přenesly do světa baletních špiček. Kouzelnou vílu nebo En pointe ztvárnily tanečnice, které se tanci na baletních špičkách učí teprve pár měsíců.

Další blok patřil dětem ze třídy Pavly Mikeskové, ze ZŠ Matiční s choreografií Letní zahrada, která se také úspěšně prezentovala na tanečních soutěžích a jako Cukrová víla se nám představila talentovaná tanečnice, která se tanci věnuje od září tohoto roku.

Největší taneční zastoupení měla pobočka G. Janka, kde byly k vidění choreografie letošních absolventek Lidušky Kožušníkové (která vystoupila dohromady v pěti číslech!), Lucky Dostálové, Alžbětky Karbanové a Kačky Zemanové. Svá sóla též ukázaly loňské absolventky, a to Sára Zátorská a Janička Mališová. Svůj choreografický talent nám pak předvedly malé choreografky, které samy nacvičily duet All my demons (sestry Hejdukovy). K potěše oka byla zatančena skupinová čísla jako La romance a Courage to change the world.

Nesmíme opomenout naše milé tanečnice „Akademičky“, které byly bezesporu krásným zpestřením celého programu a pomyslně završily celoroční tancování, které se prolínalo širokým věkovým spektrem. Dámy zatančily skvělé choreografie s názvy „Mám boky jako skříň“, „Ostravo“ a „Vysoký jalovec“, za které sklidily obrovský potlesk a ovace. Tyto úchvatné tanečnice pod vedením skvělé paní Dagmar Komárkové jsou důkazem toho, že tančit může opravdu každý a v každém věku.

Velké díky patří také paní učitelce Haně Čašové, která nás společně s žáky ze třídy paní učitelky Lidušky Forétkové provedla celým programem.

Všem účinkujícím a hostům srdečně děkujeme za spoustu radosti a nezapomenutelný umělecký zážitek!