Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Úspěch hudebního oboru v mezinárodní soutěži

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana v Kopřivnici uspořádala v letošním školním roce 2. ročník mezinárodní soutěže, určené mladým hudebníkům a výtvarníkům. Pandemie koronaviru přesunula soutěž do online prostředí a soutěžící se mohli prezentovat svými videonahrávkami. Soutěžilo se ve hře na klavír, flétnu, housle, violoncello a ve zpěvu. Příležitost dostala také pěvecká a klavírní dua.

Přihlásilo se 219 hudebních účastníků. Mladí hudebníci od těch nejmladších dětí až po studenty univerzit soutěžili ve třech kategoriích. Videonahrávky poslali muzikanti z Jižní Koreje, Číny, Japonska, USA, Rumunska, Německa a samozřejmě také z naší České republiky.

Naše škola se prezentovala v této mezinárodní konkurenci velmi dobře a její žáci obdrželi od mezinárodní poroty hezká umístění.

Největší zastoupení mělo pěvecké oddělení, jehož žáci a studenti se zúčastnili velmi úspěšně jak soutěže v sólovém zpěvu, tak i soutěži v komorním zpěvu.

Kategorie v sólovém zpěvu

 1. cena

ANNA VESELÁ

DOMINIK KRAYZEL z pěvecké třídy Milady Hnitkové

2. cena

KATEŘINA VAJDOVÁ z pěvecké třídy Milady Hnitkové

3.cena

NATÁLIE BALÁŠOVÁ z pěvecké třídy Milady Hnitkové

TOMÁŠ DVOŘÁK z pěvecké třídy Milady Hnitkové

ALEŠ HUTNÍK z pěvecké třídy Milady Hnitkové

JIŘÍ ŠTENCEL z pěvecké třídy Milady Hnitkové

MATĚJ LUX z pěvecké třídy Olgy Bezačinské

Kategorie komorní zpěv

1.cena

DOMINIK KRAYZEL, DAVID KRAYZEL

NATÁLIE BALÁŠOVÁ, KATEŘINA VAJDOVÁ

2. cena

ALEŠ HUTNÍK, TOMÁŠ DVOŘÁK

3.cena

ALEŠ HUTNÍK, JIŘÍ ŠTENCEL

Všichni soutěžící jsou z pěvecké třídy Milady Hnitkové

Hezké ceny si ze soutěže odnášejí také další žáci hudebního oboru naší školy.

Kategorie ve hře na klavír

2. cena

MARTIN FOLTÝN ze třídy Hany Čašové

VÍT KRŽIN ze třídy Anety Šoborové

Kategorie ve hře na flétnu

2. cena

IVANA KRŽINOVÁ ze třídy Martiny Fischerové

Kategorie ve hře na housle

2. cena

 JOHANA ŠTENCLOVÁ ze třídy Petra Bendy

Srdečně blahopřejeme všem soutěžícím a jejich pedagogům k jejich úspěšné účasti v této mladé mezinárodní soutěži.

Náš velký dík patří také korepetitorům, kteří se nemalou měrou zasloužili o krásné výkony našich žáků a studentů. Děkujeme za klavírní spolupráci a velkou podporu Pavle Kovalové, Olze Bezačinské a Anetě Šoborové.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.