Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Úspěch jednoho z našich nejmladších výtvarníků

Oceněný obraz Jakuba Červenky v soutěži Komenský a my 2020

V letošním školním roce proběhl již 18. ročník výtvarné soutěže Komenský a my na téma „Mosty“. V jedné z nejmladších kategorií získal čestné uznání Jakub Červenka, žák přípravné výtvarné výchovy ze třídy výtvarnice Veroniky Čašové. Jakub namaloval Most Miloše Sýkory technikou zvanou akvarel.

Srdečně blahopřejeme k jeho prvnímu úspěchu!


Koncert talentů

Koncert talentů