Úspěch LDO v soutěži Kandrdásek

V sobotu 29. 5. 2021 se v DDM v Hlučíně uskutečnila „Postupová regionální soutěžní přehlídka Kandrdásek SČDO 2021“, které se zúčastnili i dva žáci LDO: Kateřina Chromčáková a Aleš Hutník.

Kateřina ve svém hereckém debutu zaujala porotu natolik, že kromě čestného uznání (první až třetí místo se neudělovalo kvůli menšímu počtu soutěžících v její kategorii) byla porotou navržena na přímý postup do národní přehlídky mladých herců.

Zkušený a ostřílený Aleš Hutník získal ve své kategorii první místo a také doporučení od poroty k postupu a účasti k národní přehlídce.

U obou soutěžících porota vysoce ocenila vhodný výběr textu, přirozený a kultivovaný herecký projev. Zejména Aleš vysoce převyšoval ostatní soutěžící svým výrazně posazeným hlasem a dobře zvládnutou technikou ve verbálním a pohybovém projevu.

Oběma úspěšným mladým hercům blahopřejeme k postupu a paní učitelce Ludmile Forétkové děkujeme za přípravu.