Úspěch na soutěži Stonavská Barborka

Soutěž proběhla v tomto roce ve dnech 25. – 28.listopadu. Při přípravách soutěž nejvíce ovlivnil všudypřítomný Covid-19. Snad nejhorší je pocit nejistoty, zda soutěž proběhne či ne. Příprava žáků na tuto velmi těžkou soutěž je v plném proudu a nikdo neví, zda se nakonec uskuteční. Naštěstí se vše podařilo. Měla soutěžit 4 dueta, ale nakonec se zúčastnilo jen jedno a to v nejvyšší kategorii, kde je předepsaný 15minutový program. Žáci z pěvecké třídy Milady Hnitkové, Dominik a David Krayzelovi, měli soutěžní program sestavený z klasického repertoáru i lidových písní v úpravě našeho kolegy Lubomíra Konečného. A předvedli ho opravdu bravurně. Nechyběl přednes a dynamika. Celý program doplnila flétnovým doprovodem Zuzana Hodurová a na klavír jako vždy Pavla Kovalová. Proto si vysoutěžili 1.místo, které je také ohodnoceno finanční částkou.  Úsilí, které všichni celé přípravě věnovali, nebylo tedy marné. Dominik i David udělali dojem nejen na obecenstvo, ale i na porotu, která se vždy skládala z těch nejerudovanějších umělců hudebního světa, a byli vybráni na závěrečný koncert vítězů.