Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Úspěch našich akordeonistů

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se konalo 28. 2. 2023 již tradičně v ZUŠ Klimkovice. Po čtyřech letech jsme se rádi opět setkali, kdy v poklidné atmosféře probíhal příjemně celý soutěžní den. V nově zrekonstruovaném koncertním sále byla vynikající akustika, moderní vybavení a sóloví soutěžící podávali výborné výkony, Také soubory a komorní seskupení byly zvukově a muzikantsky skvěle hodnoceny.

Naši školu reprezentovali dva žáci ze třídy Kateřiny Majerské a bodovali nejvíc ze všech za celý den. V 0.kategorii FILIP STEFANOV, získal 23.50 bodů a 1.místo s postupem. Poprvé na soutěži a vedl si výborně po všech stránkách, i když jsem nemohla jako porotkyně hodnotit, podal vynikající výkon. Já mohla jen skrývat nadšení. A to jsem ještě netušila, co bude dál. Druhým naším žákem byl ROSTISLAV PETŘÍK ve 4.kateg., podal výkon bez komentáře, i nad mé očekávání, měl největší potlesk, co jsme tam slyšeli. Opět jsem nemohla bodovat, ale získal maximální počet bodů za celý den, co byly dosaženy, a to 24 bodů, 1.místo s postupem a ještě cenu poroty jako jediný za celý soutěžní den – za celkový umělecký projev. Nemám co dodat, konkurence byla a bude ještě větší, budeme se moc snažit vzorně reprezentovat naši školu v krajském kole, opět v ZUŠ Klimkovice, a to ve středu 29.3.2023.

Kateřina Majerská