Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Úspěch pěveckého oddělení na soutěži „O Cenu Leoše Janáčka“

Dne 5.listopadu 2021 se uskutečnila v sále Lidové konzervatoře v Ostravě pěvecká soutěž „O CENU LEOŠE JANÁČKA“. Tato soutěž má již v Ostravě a okolí dlouholetou tradici a úroveň velmi stoupá. Jak řekla v úvodu ředitelka festivalu profesorka Míčková, některé výkony jsou na profesionální úrovni.  Této soutěže se zúčastnili také žáci Milady Hnitkové, a to Jiří Štencl a Tomáš Dvořák. Bylo přihlášeno více žáků, ale karanténa a školní povinnosti nám neumožnily   zazpívat si v plném počtu. I tak naši žáci nezklamali a dobře reprezentovali naši školu. Jiří Štencl předvedl bravurní výkon a odnesl si zlaté pásmo a Tomáš Dvořák pásmo stříbrné. Oběma gratulujeme, paní učitelce Miladě Hnitkové děkujeme za výbornou přípravu žáků a paní ředitelce Pavle Kovalové za výbornou korepetici.