Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Úspěch pěveckého oddělení v soutěži ZUŠ

Ve čtvrtek 10.března 2022 se žáci pěveckého oddělení naší ZUŠ zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a dařilo se jim opravdu skvěle! Naše škola získala hned šest 1.míst s postupem do krajského kola a dvě 2.místa. Velký dík patří především pedagožkám Miladě Hnitkové, Olze Bezačinské a Kláře Krejčí Curylové, které své žáky na soutěž připravovaly a také korepetitorům Pavle Kovalové, Radaně Foltýnové a Pavlu Motlochovi, kteří žáky doprovázeli.
Všem vítězům gratulujeme a budeme držet palce, ať se jim v krajském kole daří! 

A tady jsou naši vítězové v pořadí od těch nejmenších: 

Markéta Bučková – 1.místo s postupem (pedagog Oľga Bezačinská)

Veronika Smoradová – 1.místo s postupem (pedagog Oľga Bezačinská)

Michaela Richterová – 1.místo s postupem (pedagog Oľga Bezačinská)

Matyáš Tabášek – 1.místo s postupem (pedagog Milada Hnitková)

Matěj Lux – 1.místo s postupem (pedagog Oľga Bezačinská)

Anna Veselá – 1.místo s postupem (pedagog Milada Hnitková)

Ladislav Garbulinský – 2.místo (pedagog Klára Krejčí Curylová)

Adéla Hladíková – 2.místo (pedagog Milada Hnitková)