Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Úspěch v přehlídce Pohárek!

V sobotu 10. 6. 2023 se ve Velké Bystřici u Olomouce uskutečnila národní přehlídka POHÁREK SČDO 2023., což je soutěž pro amatérské herce od 18 let a více.

Na tuto přehlídku byly letos nominované i dvě žákyně LDO z naší ZUŠ, které neméně úspěšně reprezentovaly školu už na regionálním kole v Hlučíně. Národní přehlídky se pak zúčastnila jedna z nich, a to Julie Pálková, která opět potvrdila svůj mimořádný herecký talent.

Národní přehlídka měla velmi vysokou úroveň a většina dramatických výstupů by obstála i ve srovnání  s profesionály. Účastníci byli už vesměs zkušení a vyzrálí a pro mladou, začínající herečku, nebylo jednoduché v této konkurenci obstát. Přesto se to Julii Pálkové podařilo a její svěží, mladistvý projev zaujal porotu natolik, že získala druhé místo i mezi těmi už zkušenými hereckými „matadory“. A na její výstup zazněly jen pochvalné ohlasy i od všech přítomných.

Bylo to letos poprvé, co se žákům našeho LDO podařilo dostat na národní přehlídku. O to více je hned druhé místo Julie Pálkové velkým úspěchem a skvělou reprezentací naší školy a to v celonárodním měřítku.

Blahopřejeme Julii i paní učitelce Ludmile Forétkové.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.