Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Úspěch v soutěži Múzy Ilji Hurníka

Po roční nucené pauze se 19. října 2021 na ZUŠ Ostrava-Zábřeh uskutečnila námi oblíbená soutěž Múzy Ilji Hurníka, která je určena žákům (sólistům) hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. O její populárnosti svědčí i to, že letos proběhl již její 9.ročník a zájem byl opravdu velký. Touha vystoupit po tak dlouhé době byla velká. A nutno poznamenat, že i porota se na krásné výkony těšila více než obvykle.

Do programu hudební části se mohli přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Tříčlenná porota rozdělila výkony do zlatého a stříbrného pásma.

Naše škola měla zastoupení v pěvecké kategorii a byli to žáci ze třídy Milady Hnitkové a Kláry Krejčí Curylové. Za dechové nástroje se představili žáci z flétnové třídy Martiny Fischerové. A cenu nedostávali jen žáci, ale i pedagogové a to Oleksii Gerych za korepetici.

Všem účinkujícím i jejich pedagogům a korepetitorům gratulujeme.

MÚZY ILJI HURNÍKA – 2021 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA Hudební obor

Zobcová flétna  Kristýna Maralíková zlaté pásmo + zvláštní ocenění poroty
Zobcová flétna Ivana Kržinová zlaté pásmo
Flétna Kristina Brezanská zlaté pásmo
Zpěv Anna Veselá zlaté pásmo
Zpěv Matyáš Tabášek zlaté pásmo
Zpěv Eliška Nágelová zlaté pásmo
Zpěv Ladislav Garbulinski zlaté pásmo
Flétna Ivana Kržinová stříbrné pásmo
Zobcová flétna Kristina Brezanská stříbrné pásmo
Flétna Lucie Koběrská stříbrné pásmo
Flétna Amálie van Nes stříbrné pásmo
Zpěv Adéla Hladíková stříbrné pásmo
Zpěv Lucie Žídková stříbrné pásmo
Zpěv Marie-Cristina Schullhauserová stříbrné pásmo
Zpěv Ondřej Kožušník stříbrné pásmo

Výtvarné práce byly inspirovány uměním 20. a 21. století, netradičními a moderními výtvarnými technikami. Jde především o reflexi soudobého umění.

Do hodnocení pak bylo zařazeno 196 prací, které splnily kritéria a dodržely termín uzávěrky. Porotci nezávisle na sobě zpracovali hodnocení a následně podle dohodnutého klíče práce ocenili zlatým nebo stříbrným pásmem. Navíc udělili i několik cen poroty. Naši školu reprezentovaly práce žáků ze tříd Evy Pilařové, Veroniky Čašové a Kláry Luxové.

MÚZY ILJI HURNÍKA – 2021 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA Výtvarný obor

Emma Gajdošíková zlaté pásmo
Maxim Čajan zlaté pásmo
Stela Čajanová zlaté pásmo
Hana Janečková zlaté pásmo
Bártová Dorota zlaté pásmo
Terezia Blahutová stříbrné pásmo
Maršálková Klaudie stříbrné pásmo