Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Úspěch žáků literárně-dramatického oboru na přehlídce Kandrdásek 2020

Letošní ročník regionální přehlídky se poprvé konal v Hlučíně v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže v sobotu 29. 2. 2020.

Většina výstupů měla velmi dobrou úroveň. Naši školu v kategorii 14 – 15 let zastupovali dva žáci LDO – Matěj Neubauer a Aleš Hutník ze třídy paní učitelky Ludmily Forétkové. Oba dva se této soutěže zúčastnili poprvé a hned velmi úspěšně. Matěj se umístil na 2. místě a Aleš na místě 3.

Po soutěži se uskutečnila odborná rozprava porotců se soutěžícími, ve které byly výkony obou žáků velmi kladně hodnoceny jak herecky, tak také jako velmi dobře zvládnuté technicky.

Celá přehlídka měla velmi přátelskou a tvůrčí atmosféru a reprezentace naší školy oběma žáky byla úspěšná. Jejich vystoupení sklidilo všeobecnou pochvalu a uznání.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.