Úspěch žáků ze třídy p. uč. Hnitkové v soutěži Pražský pěvec

I přes složitou situaci jsme se s mými žáky Aničkou Veselou a Dominikem Krayzlem rozhodli, že se přihlásíme do soutěže PRAŽSKÝ PĚVEC. Soutěž, kterou vyhlašuje dětská opera Národního divadla PRAHA, se konala letos vzhledem k podmínkám netypicky – a to pomocí zaslání nahrávek.

Porotu tvoří renomování umělci, kteří hodnotí každý detail. Repertoár je předepsán a zvlášť u 4. kategorie už velmi náročný, protože zde ve dvoukolovém klání soutěží spolu Vysoké školy a konzervatoře i zájmová činnost. Žák musel zazpívat písně od baroka po romantiku.

Dominik i Anička nezklamali. Anička získala čestné uznání 1. stupně a diplom za nejlepší přednes lidové písně a Dominik získal 2. místo /1.místo neuděleno/ a dvě ocenění za přednes písně Bedřicha Smetany Kdo v zlaté struny zahrát zná.

Velké poděkování patří paní ředitelce Pavle Kovalové za korepetici a Milanovi Vyležíkovi za videa, která velmi citlivě vytvořil a my je úspěšně zaslali do kapličky našeho národa, kde již seděla porota natěšená k vyhodnocení pěveckých výkonů.

Všem zúčastněným gratulujeme.