Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Úspěšný Pohárek

V sobotu 22. 4. 2023 se v DDM v Hlučíně uskutečnila regionální soutěžní přehlídka pro mladé amatérské herce ve věku od 16 let „Pohárek SČDO 2023“. Této přehlídky se zúčastnily i tři žákyně z naší školy z LDO ze třídy p.uč.Forétkové a to Ivana Šlachtová, Tereza Panáčková a Julie Pálková. Jejich účast byla nad očekávání mimořádně úspěšná.

Letošní ročník byl velmi vyrovnaný a všechna vystoupení měla vysokou úroveň. Tím více si umístění našich děvčat a celkový umělecký dojem, který jejich vystoupení zanechala, zaslouží uznání a pochvalu.

V kategorii ženský monolog získala Cenu poroty za herecký výkon Ivana Šlachtová, která mimoto ještě obdržela Diplom s přímým postupem na národní přehlídku, což se rovná prvnímu místu.

Na druhém místě se umístila Julie Pálková, která také obdržela zvláštní Cenu poroty za autentický a energický přístup k postavě a k tomu jí ještě byl udělen Diplom s doporučením k účasti na národní přehlídce.

A do třetice dostala mimořádnou Cenu poroty i Tereza Panáčková za projev vroucího citu při ztvárnění dramatické postavy.

Na národní přehlídku postupují maximálně první dva soutěžící. Porota u všech tří žákyň vysoce hodnotila kvalitní a přesný výběr textů, který všem typově vyhovoval a mohly v nich adekvátně rozvinout své osobité talenty. Také jejich práce s hlasem a velmi dobrou jevištní mluvou si získala pochvalu. Důkazem o velmi dobrých hereckých výkonech našich žákyň je i to, že o spolupráci na profesionální úrovni s některými z nich projevili zájem i přítomní ostravští umělci.

Dá se bez přehánění konstatovat , že letošní oblastní přehlídku zcela ovládly talentované mladé herečky LDO z naší ZUŠ.

Všem upřímně blahopřejeme a budeme dál držet palce při účasti na Národní přehlídce v červnu.