Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Vánoční modlitebna podruhé – tentokrát s našimi sbory a bubeníky

V úterý 19. prosince proběhl tentokrát v modlitebně Církve bratrské tradiční vánoční koncert Ostravského dětského sboru, kde vystoupila všechna přípravná oddělení, tedy nejmenší Skřivánci a Slavíci pod vedením Evy Poláškové, dále Kosi a nakonec Hlavní sbor pod vedením Jakuba Šatného.

Úvod koncertu patřil Bumbumbandu junior, který pod vedením Jakuba Kupčíka uvedl koncert skladbami Gavotte od Johanna Sebastiana Bacha a dále skladbou Christmas medley, jejíž součástí se stal také přípravný sbor Kosi.

Po odklizení všech potřebných bicích nástrojů svůj program představili Slavíci, kteří zazpívali Zimní písničku a píseň s názvem „Vánoční“ od Jolany Saidlové.

Ke Slavíkům se přidali nejmladší Skřivánci a posluchači mohli v jejich podání slyšet směs moravských koled a dále píseň „Rolničky zvoní“ od autorů Václava Ptáčka a Ivana Janíka.

Místa na pódiu se dále ujal přípravný sbor Kosi, který zazpíval sled koled a jiných veselých lidových vánočních písní od autorů nevyjímaje Petra Ebena, Jolanu Saidlovou, Evu Janečkovou nebo Spirituál kvintet.

Závěr koncertu již tradičně patřil hlavnímu sboru, který předvedl nově nastudovaný vánoční cyklus Gloria in excelsis deo od soudobého českého hudebního skladatele Jiřího Temla.

Děkujeme Janě Davidové, Jiřímu Pechovi, Aleně Šmídové a Pavlovi Rybkovi za hudební doprovod a v neposlední řadě Janě Netočné, která se zhostila role moderátorky koncertu.

Věříme, že jsme všem posluchačům zpříjemnili předvánoční čas a navodili příjemnou vánoční atmosféru.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.