Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Velikonoční „S úsměvem u klavíru“

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody,

nesl kopu…… písniček.

Takto velikonočně jsme se v úterý 4.4.2023 naladili na společný tradiční koncert

„S úsměvem u klavíru“.

A nehrálo se jen na klavír. Slyšeli jsme housle, flétny, a to i v různých komorních seskupeních, protože spolu hrajeme rádi.

A že nás bylo opravdu hodně! Malí, velcí a přidaly se i paní učitelky. Protože místní knihovna, její krásný prostor a vůně knížek je pro nás inspirující a hrajeme tady rádi. Věříme, že velikonočně naladěni odcházeli i posluchači a zpříjemnili jsme všem slunečný, i když ještě mrazivý začátek jara.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.