Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Velký úspěch našich „dramaťáků“

12.3.2021 se v DDM Hlučín uskutečnila každoroční regionální přehlídka soutěže pro mladé herce „KANDRDÁSEK SČDO 2022“. Této přehlídky se zúčastnili i čtyři žáci LDO ze třídy Ludmily Forétkové – Kateřina Chromčáková, Sára Stoklasová, Metoděj Návrat a Barbora Vašíčková.

Odborná porota se letos rozhodla po vzoru přehlídek pořádaných společností Artama neudělovat striktně pořadová umístění a udělovala pouze čestná uznání. Záměrem je nepodporovat tak pouhou soutěživost dětí, ale zdůrazňovat duch setkávání se a vzájemné inspirace, aby smyslem nebyla jen touha zvítězit, ale věnovat se zajímavé a podnětné činnosti. Na základě tohoto rozhodnutí se tedy nestanovuje pořadí, ale přímo postup a doporučení do vyššího národního kola pro nejlepší inspirativní vystoupení a takové hodnocení získali v kategorii monologů jako jediní hned tři žáci LDO – ZUŠ Eduarda Marhuly.

Přímý postup na národní přehlídku získala Barbora Vašíčková a doporučení na postup tamtéž pak Metoděj Návrat a Sára Stoklasová. Vzhledem k tomu, že byly uděleny jen tři diplomy s postupem a doporučením do národního kola a všechny tři získali naši dramaťáci, je tento výsledek velkým úspěchem a dokladem o talentech, kterými v současné době naše LDO disponuje. Všem soutěžícím žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.