Velký úspěch výtvarníků…

…a je to tady. Po letech studia výtvarného oboru na ZUŠ Eduarda Marhuly se mladé studentky z ateliérů Mgr. Kláry Luxové a Mgr. Evy Pilařové staly úspěšnými v talentových zkouškách na střední umělecké školy. Přestože v letošním školním roce to měly mnohem náročnější než v předešlých letech, kdy vzrostl obrovský počet zájemců o studium na středních uměleckých školách, byly úspěšné a některé z nich se umístily na prvních pozicích bodového hodnocení. 

Vyrostly s námi ve velké slečny a dnes jsou z nich hrdé, umělecky bohatší výtvarnice a jsou připravené na studium na středních uměleckých školách rozmanitých oborů. Bylo dojemné vidět je vyrůstat, společně procházet náročnějším obdobím jejich života, a hlavně vnímat zlepšení v jejich cestě uměleckým světem a v získávání vlastního projevu. 

Jmenovitě gratulujeme: 

Ze třídy Mgr. Kláry Luxové : 

Kristýně Chwalkové za přijetí na SUŠ Poděbradova Ostrava ke studiu na obor malba. 

Barboře Sukové za přijetí na SUŠ AVE ART Ostrava, přijatá ke studiu na obor grafický design. 

Valérii Ludíkové za přijetí na SŠUP Opava, přijatá ke studiu na obor průmyslový design.

Evě Rožańské za přijetí na SUŠ AVE ART, přijatá ke studiu na obor motion design. 

Ze třídy Mgr. Evy Pilařové: 

Gabriele Mamulové za přijetí na Střední školu uměleckých řemesel v Ostravě – Zábřehu. 

Veronice Burkové za přijetí na SUŠ Poděbradova ke studiu grafického designu. 

Úspěšným studentkám blahopřejeme, že úspěšně prošly náročnými zkouškami s výborným výsledkem a přejeme jim, ať se stanou dobrými a kvalitními výtvarníky! 

Mgr. Klára Luxová a Mgr. Eva Pilařová


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert