Velký úspěch žáků Jakuba Kupčíka v soutěži ZUŠ ve hře na bicí nástroje

Již potřetí se celostátní soutěž MŠMT ZUŠ ČR ve hře na bicí nástroje konala v samostatné formě, když předtím byla součástí soutěže dechových nástrojů. Se zkušeností těchto tří ročníků můžu s potěšením konstatovat, že logika rozhodnutí o osamostatnění byla správná a jde s celosvětovým trendem zvyšování úrovně hry na bicí nástroje. Vyvrcholením letošního ročníku bylo ústřední kolo, které se konalo ve dnech 6. a 7. května 2022 na ZUŠ Karla Malicha v Holicích. Velké poděkování patří organizátorům ústředního kola ze ZUŠ Karla Malicha. Samotná budova školy přivítá návštěvníka svojí moderností. Hlavní zásluhu na zdárném průběhu soutěže měl personál školy, v čele s ředitelem Františkem Macháčem a jeho spolupracovníky. Vyzdvihl bych práci tajemníka poroty Vojtěcha Tomana, a zdejšího učitele bicích nástrojů Rudolfa Kuchárika, který se staral o instrumentář pro soutěž.

Odbornou porotu tvořili učitelé a hráči na bicí nástroje. Předseda poroty Martin Opršál, dále pak Kamil Slezák, Rostislav Mikeška, Dalibor Mráz a Hanz Sedlář.

Soutěž se konala ve dvou základních kategoriích – sólové a souborové. V sólové hře se soutěžící mohli přihlásit do dvou okruhů – Hra na bicí soupravu a Hra na melodické a ostatní bicí nástroje. Devět věkových kategorií v obou okruzích sloužilo k zařazení soutěžícího podle dosaženého věku v roce konání soutěže. Souborová hra měla rovněž dva okruhy, a to podle počtu členů v ansámblu – od dvou do čtyř a od pěti do patnácti osob. Věkový průměr členů souboru určil jeho zařazení do čtyř věkových kategorií, opět v obou okruzích. V roce 2015 se samostatná soutěž konala poprvé. S potěšením konstatuji vynikající úroveň těch nejlepších soutěžících v letošním ústředním kole. Odborná porota brala svoji práci velmi zodpovědně a každým soutěžícím i ansámblem se podrobně zabývala. Laťka byla vysoko a pro získání ceny v ústředním kole již není místo na slabé či rozpačité výkony. Náš úspěch je 3. místo pro Sebastiena Waldera v první kategorii za sólovou hru na bicí sestavu a čestné uznání patří bicímu souboru Bbbjunior, který začal nacvičovat po covidovém blázinci, teprve loni v listopadu. Navázal tak na úspěšné tažení předešlých žáků, kteří již nejsou žáky naší ZUŠ. Mnoho z nich se hře na bicí nástroje nejenom věnuje dále, tzn. že studují na konzervatořích nebo vysokých školách, ale hrou na bicí nástroje se i živí. Srdečně zvu všechny příznivce hry na bicí nástroje do hudebního klubu Parník, a to na můj pořad “VE VÍRU RYTMŮ 19.” 14. 6. 2022 v 18 h. Zase pod heslem “ My ty bubny rozbubnujem“. Jakub Kupčík,DiS.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert