Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Věřili byste, že tyto nahrávky jsou výsledkem distanční výuky?

Ano, distanční výuka není stejná, jako ta prezenční. Jistě má svá úskalí. My učitelé na druhou stranu po roce praxe jasně vidíme, že žákům otevírá nové obzory. Posouvá je v oblastech, na které v rámci prezenční výuky mnohdy nezbývá čas. Příkladem je nahrávání a s ním spojená hra s metronomem, či hudebním podkladem, následný poslech, uvědomění si případných nedostatků a snaha o další, lepší výsledek.

Krásným příkladem jsou nahrávky žáků ze třídy Igora Vašuta, které mi při psaní těchto řádek zní ve sluchátkách. Možná při jejich poslechu také stěží uvěříte, že nevznikly ve studiu. Že každý žák nahrál svůj part sám doma, v jiný čas, v jiných akustických podmínkách… Hotové nahrávky pak žáci poslali panu učiteli, který je v programu zmixoval. Ostatně, posuďte sami. Přeji příjemný poslech.

Jazzová etuda – souborová hra
Jakub Neděla – Circle of Life (autorská tvorba)
Noc na zemi – souborová hra
Nina – souborová hra