Virtuální galerie žáků ze třídy E. Pilařové

Žáci z ateliéru Evy Pilařové zpracovávali několik tematických celků a současně se někteří z nich navíc připravovali na celostátní výtvarnou přehlídku „Boj s pandemií“, celostátní soutěž „Komenský a my“ a prestižní mezinárodní soutěž „Lidice 2021“.

V rámci distančního vyučování , které probíhalo prostřednictvím aplikace MS Teams, zaujalo jejich pozornost téma „Moje ruka“ a její dekorativní volné ztvárnění.

Současně se seznámili s technikou lepené koláže, konkrétně s geometrickým námětem a pokusili se o portrét –  nakreslili svou paní učitelku, která jim byla na obrazovce modelem.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert