Virtuální galerie žáků ze třídy E. Pilařové

Žáci Evy Pilařové se v rámci distanční výuky věnovali zejména prostorové a plošné tvorbě.

Zaměřili se na práci s papírem a vyzkoušeli si uplatnit svou fantazii v tvorbě imaginární hlavy zahlcené vědomostmi. Současně si vyrobili na tvář zajímavé škrabošky nebo masky. Podle různých ukázek z tvorby slavného španělského malíře Pabla Picassa dokázali vytvořit vlastní různorodé kubistické portréty.

Poslední únorový týden si žáci vymysleli pomyslné bludiště, z kterého není úniku, ale za pomoci různých čar, šrafů a linek z něj museli najít cestu ven.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert