Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Virtuální galerie žáků ze třídy K. Luxové

Žáci výtvarného oboru ze třídy Kláry Luxové se věnovali malířské technice akvarelu (malba vodovými a anilinovými barvami). Výtvarné materiály, pomůcky i výkresy si mohli zapůjčit ze školy. Malí výtvarníci využívali všech barev palety kromě běloby, kterou zastupovala prosvítající plocha papíru. I když je tato malířská technika jednou z nejdostupnějších ale zároveň nejtěžších, žáci ji skvěle uchopili, a to ve všech věkových kategoriích.

I v době distanční výuky jsme společně zvládli keramickou tvorbu online. Keramickou hlínu měli žáci připravenou na jednotlivých pobočkách k vyzvednutí. Námět vycházel z předchozí přípravné kresby na téma „Domovní znamení staré Prahy“. Žáci měli za úkol vymyslet symbol domovního znamení, který by je nejlépe charakterizoval. Měli se zamyslet nad tím, jací jsou, co mají rádi nebo jaké profesi by se jednou třeba chtěli věnovat. Už samotné zpracování hlíny bylo pro žáky náročné ale zároveň přínosné pro jejich ruce, které ocenily relaxační cvičení v tak vytížené době s domácími úkoly ze školy. Velmi mně potěšilo, že mnozí rodiče pomohli a zároveň se zapojili.

S žáky jsem se věnovala jedné z mála grafických technik, které jdou zvládnout z prostředí domova. Jednalo se o frotáž, která je při sběru jednotlivých struktur natolik akční, že žáky zaujala. Námět vycházel z celostátní výtvarné soutěže „Nejkrásnější architektura Čech a Moravy„. Malí výtvarníci pozorovali výhled z okna svých domovů v době nouzového stavu. Následnou koláží vytvářeli seskupení tvarů a struktur, které vypovídaly o zajímavých pohledech na naši Ostravu.