Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Virtuální galerie žáků ze třídy V. Čašové

Žáci ZŠ Matiční se v distančním období věnovali reprodukcím některých děl slavné mexické malířky Fridy Kahlo, dále zpracovávali téma Robot, který je přípravou na mezinárodní soutěž Lidice, a v neposlední řadě se také věnovali zpracování ilustrací na oblíbené pohádky a dokončovali novoročenku pro rok 2021.

Starší žákyně se věnovaly digitálním návrhům na trička.

Jak se jim to povedlo, posuďte sami…