Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Virtuální galerie žáků ze třídy V. Čašové

V uplynulém období distanční výuky jsme se s žáky věnovali zejména malbě, kresbě, digitálním technologiím a prostorové tvorbě.

Jako první téma jsem pro děti zvolila krásy umění starého Egypta. To je velmi zaujalo. V jejich podání si můžete prohlédnout pyramidy, sfingy nebo egyptské kočky.

Třetí lednový týden jsme se připravovali na výtvarnou soutěž Příroda kolem nás. Starší žáci doma tvořili na tabletu a věnovali se digitální kresbě.

V posledním lednovém týdnu jsme se snažili s dětmi zapojit fantazii a utéct do magického světa kouzel. Malovali jsme čarodějnice a čaroděje. Nakonec jsme tvořili plakáty na téma hudba.

Jak se vše žákům povedlo, posuďte sami.